Activitats de formació realitzades pel grup d'Estudi

Contenido en el idioma por defecto

Organització de congressos i seminaris.

Des de 1986 i el 2000 es va celebrar anualment un seminari en el si del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB, que al principi s’anomenava "Moviments Socials i Ideologies a Mallorca" i que va canviar el seu nom pel de "Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l’Estat Contemporània".

Els seus objectius són:

 1. l’anàlisi ideològica, social, política i cultural de la nostra societat;
 2. ser un punt de trobada per a l’intercanvi d’experiències d’estudis en curs;
 3. formació d’equips de treball;
 4. divulgació de noves recerques.

Heus aquí una breu relació dels seminaris duts a terme fins avui:

 • I Seminari (curs 1985/86). Se celebrà a l’edifici Ramon Llull del Campus de la UIB i se centrà en els períodes de la Restauració, la República i la Guerra Civil.
 • II Seminari (curs 1986/87). Celebrat a la seu de la Societat Arqueològica Lul·liana. Els temes d’anàlisi foren: el segle XIX a Mallorca, la Segona República, la Guerra Civil, el Franquisme i la Història de la Premsa.
 • III Seminari (febrer i març de 1988). Celebrat a l’edifici Ramon Llull de la UIB, tractà diversos temes referents a la Restauració, la República, la Guerra Civil, la Transició a la Democràcia i la Història de l’Educació.
 • IV Seminari (març de 1989). Celebrat a la Societat Arqueològica Lul·liana, es va centrar en l’anàlisi del segle XX.
 • V Seminari (març de 1990). Celebrat a la Societat Arqueològica Lul·liana.
 • VI Seminari (març de 1991). Celebrat a la Societat Arqueològica Lul·liana i al Seminari Major de Mallorca. Es va centrar en l’anàlisi de les polítiques socials a Mallorca amb ocasió del centenari de la Rerum Novarum (1891–1991).
 • VII Seminari (octubre–desembre de 1994). Celebrat a la seu de la Fundació Emili Darder i al Seminari Major de Mallorca (La Sapiència). Els temes d’anàlisi foren: la construcció de l’Estat liberal; tendències historiogràfiques actuals; l'emigració a les Illes Balears; els intel·lectuals i la premsa; el maurisme i el catolicisme i la societat a la Mallorca del final del s XIX.
 • VIII Seminari (novembre–desembre de 1995). Celebrat a l’edifici Ramon Llull de la UIB, va centrar–se monogràficament en l’anàlisi dels anys de la Dictadura de Franco.
 • IX Seminari (16-18 d’octubre de 1996). Es va realitzar al Centre de Cultura de "Sa Nostra", en col.laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics i va adoptar el nom de "Simposi 25 Anys d’Institut d’Estudis Baleàrics.La Transició a les Illes Balears".
 • X Seminari (desembre de 1998) organitzat per l’Institut d’estudis Baleàrics i celebrat a la casa de Cultura de Palma el desembre de 1998 i que es titula " Els anys vint a les Illes Balears "
 • Durant el curs 1999-2000 les reunions del seminari serviren per analitzar una cronologia del segle XX a les Illes Balears de la qual es troba publicada en el llibre El segle XX a les Illes Balears. El darrer trimestre de l’any 2000 culmina l’estudi i anàlisi del Moviment Associatiu a les Illes Balears des del final del segle XIX a l’actualitat amb la celebració de les XIX Jornades d’Estudis històrics Locals.

Organització i participació col·lectiva en els següents congressos i cursos

 • Congrés Internacional d’Estudis Històrics "Les Illes Balears i Amèrica" (Palma, gener 1992).
 • "La Premsa, la Ràdio i la Televisió des d’una perspectiva històrica". XII Jornades d’Estudis Històrics Locals, organitzades per l’Institut d’Estudis Baleàrics (Palma, novembre de 1993).
 • Curs "Estat, autogovern i conflictes interculturals a la fi del segle XX a la Mediterrània", celebrat a la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei –UIMIR– (Maó, setembre de 1997).
 • Jornades d’Estudi "Mallorca entre els dos segles (1897–1905)", celebrades al Gran Hotel de Palma i organitzades per la Comissió de Cultura i Patrimoni del Consell Insular de Mallorca i la Fundació "La Caixa" (Palma, març–maig de 1998).
 • "Simposi 25 Anys d'Institut d'Estudis Baleàrics. La Transició a les Illes Balears", realitzat al Centre de Cultura "Sa Nostra", en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Baleàrics (Palma, 16–18 d’octubre de 1996).
 • Congrés "Franquisme i Transició Democràtica a les Terres de Parla Catalana", celebrat al Centre Cultural "Sa Nostra" i organitzat per l’Institut d’Estudis Baleàrics i la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (Palma, octubre de 1997).
 • "Els anys vint a les Illes Balears", XVII Jornades d’Estudis Històrics Locals, organitzades per l’Institut d’Estudis Balèarics i celebrades a la Casa de Cultura (Palma, desembre de 1998).
 • "Conflictivitat i consens en el món actual", activitat englobada en el Pla de Formació permanent del professorat de l’Institut de Ciències de l’Educació (Palma, II quadrimestre del curs 1999-2000).
 • Curs "Els conflictes en el món actual"de la Universitat Oberta, organitzades pel Servei d’Activitats Culturals de la Universitat de les Illes Balears (Palma, octubre-novembre de 2000).
 • Curs monogràfic d’Història de Mallorca ." El Segle XX. Fins la Guera Civil (1900-1939)". Integrat dins els cursos de formació permanet de l’Escola Municipal de Mallorquí de l’Ajuntament de Manacor que es celebrarà des de desembre de 2000 a febrer de 2001.

A més de tots els cursos, conferencies i congressos organitzats conjuntament amb el CEDOC

Cursos de postgrau

S’han celebrat els següents cursos que han comptat amb la participació de diversos membres del grup en la seva direcció i participació com a professorat i com a alumnes:

 • Especialista en didàctica de la història i de la cultura a les Illes Balears (Menorca) a l’Edat Contemporània (100 hores). 1997. Curs del Fons Social Europeu, objectiu 5B.
 • Especialista en història i cultura de les Illes Pitiüses i Balears (Eivissa i Formentera) a l’Edat Contemporània i la seva didàctica (100 hores). 1998. Curs del Fons Social Europeu, objectiu 5B.
 • Especialista en història i cultura de les Illes Balears (Mallorca) i la seva didàctica (200 hores). 1998. Curs del Fons Social Europeu, objectiu 5B.
 • Màster d’Estudis Baleàrics: ciències humanes i socials. (544 hores). 1998-2000. Curs del Fons Social Europeu, objectiu 5B. Va ser aprovat com a títol de postgrau propi de la Universitat de les Illes Balears a la Junta de Govern de 29 de març de 1999.
 • Conflictivitat i consens en el món actual. Formació permanent de professorat. Institut de Ciències de l’Educació (febrer-maig 2000).
 • L’Europa actual des de la perspectiva històrica (juliol 2000).Curs de 30 hores. UIB.