Curs Universitat d'Estiu 2014. Societat Digital. Creació, Comunicació i Política

Contenido en el idioma por defecto

curs estiu 2014Coordinació

 • Francesc M. Rotger, periodista i professor tutor de la UNED.
 • Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB, professor del CESAG

Professorat

Universitat de les Illes Balears

 • Sebastià Serra Busquets, catedràtic d’Història Contemporània, Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts.
 • Miquel Pastor, director del Servei de Biblioteca i Documentació.
 • Gabriel Mayol i Rafel Puigserver, doctorands i col·laboradors del Grup d’Estudi de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani.
 • Xavier Barceló, professor associat, UIB.

Altres entitats

 • Francesc M. Rotger, periodista i professor tutor de la UNED.
 • Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes i professora de la Universitat Oberta de Catalunya.
 • Llucia Ramis, escriptora i periodista.
 • Mónica Ibáñez, professora de Sociologia, Departament de Dret de la Universitat de Burgos.
 • Matías Vallès, periodista.
 • Julio César Herrero, degà de la Facultat de Comunicació, Universitat Camilo José Cela.
 • Miquel Payeras Femenias, periodista i historiador.

Dates i horaris

del 21 al 25 de juliol, de 10 a 14 hores.

Durada

20 hores presencials + 5 de treball personal.

Lloc

 • Edifici Sa Riera. c/ Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma
 • El curs es podrà seguir per videoconferència a Menorca, Eivissa i Formentera.
 • Existeixen beques per als alumnes de la Xarxa Vives de l’exterior de les Balears

Llengua vehicular

Català. 6 de les 20 hores presencials les impartiran els professors en castellà.

Crèdits de lliure configuració

2,5 crèdits de lliure configuració

Hores de formació permanent de professorat

20 hores de Formació Permanent del Professorat

Resum

Història. Literatura. Política. A primera vista, matèries d’humanitats, no gaire pròximes, per tant, a les transformacions que representen per a la nostra vida quotidiana les tecnologies de la informació i la comunicació. Semblen, per tant, els darrers dinosaures... Però no és així. Les tecnologies actuals han trasbalsat d’una manera irreversible la seva pràctica, la seva promoció i el seu estudi. Ja no és un problema investigar en un arxiu llunyà, perquè els seus continguts són a la web. Ara es fa la revolució amb un mòbil, ara tots podem ser periodistes si som en un lloc determinat en un moment determinat amb unes mínimes eines de comunicació. Però aquesta aparent facilitat per comunicar-nos no és exempta de perills, errades, fins i tot disjuntives de caire ètic. Professors, periodistes i creadors ens hem reunit en aquesta aventura multidisciplinària que pretén assenyalar i analitzar les múltiples connexions entre àmbits abans estancs, donar pautes per a una utilització més personal i pràctica de les tecnologies actuals i fomentar un diàleg enriquidor entre diferents camps de la creativitat i de l’estudi. Coordinat per l’historiador Sebastià Serra Busquets i el periodista Francesc M. Rotger, en aquest curs hi intervenen també Laura Borràs, Miquel Pastor, Xavier Barceló, Llucia Ramis, Mónica Ibáñez, Matías Vallès, Julio César Herrero. Gabriel Mayol i Rafel Puigserver.

Introducció

Aquest curs proposa una vinculació pluridisciplinària entre dues grans àrees de l’àmbit de les humanitats, la història i la literatura, a través del seu enfocament sota el prisma de la utilització de les tecnologies digitals. Al mateix temps, aquesta realitat conflueix amb les eines de la comunicació i amb la present situació política i social.

Objectius

Posar en relleu la interrelació entre temàtiques dispars en aparença: història, literatura, política, mitjans de comunicació, mitjançant un diàleg enriquidor entre totes, a la llum dels canvis produïts per les tecnologies actuals.

Informar com les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) han introduït canvis decisius en aquestes realitats diverses, fins i tot transformant les seves característiques convencionals.

Metodologia

Tot i que s’emprarà el mètode expositiu a les ponències, es pretén estimular la participació de l’alumne amb una fase final d’intervencions en la conclusió de cadascuna i fent servir material complementari. A més, es preveuen cinc hores per fer un treball personal.

Continguts

El curs es divideix en tres mòduls.

1. Comunicació i història actual

 • El consum de mitjans de comunicació a les Illes Balears en l’actualitat (Sebastià Serra Busquets i Miquel Payeras Femenias).
 • Els mitjans digitals. Diaris, Premsa Forana i microperiodisme (Gabriel Mayol i Rafel Puigserver).
 • Fer la revolució amb un telèfon: Gamonal i el seu ressò a les xarxes socials (Mónica Ibáñez) (intervenció prevista en principi per videoconferència).

2. Alexandria és a la xarxa

 • Les edicions digitals (Miquel Pastor).
 • Els nous suports per a la creació: s’ha acabat el paper? (Xavier Barceló).
 • La trobada virtual entre autor i lector (Llucia Ramis) (presencial o per videoconferència amb una institució de Barcelona).
 • Creació, difusió i xarxes (Laura Borràs).

3. Una nova manera de comunicar 

 • Comunicadors virtuals i criteris de selecció per a la recerca a les pàgines web (Francesc M. Rotger).
 • Xarxes socials: ara tots som periodistes (Matías Vallès).
 • Xarxes i participació ciutadana en la política (Julio César Herrero).

Calendari

Dilluns 21

 • 10 h. Introducció al curs. El consum de mitjans de comunicació a les Illes Balears en l’actualitat (Sebastià Serra Busquets i Miquel Payeras Femenias).
 • 11.45 h. Pausa.
 • 12.15 h. Hacer la revolución con un teléfono: Gamonal y su eco en las redes sociales (Mónica Ibáñez) (Universitat de Burgos).

Dimarts 22

 • 10 h. Els mitjans digitals. Diaris, Premsa Forana i microperiodisme (Gabriel Mayol i Rafel Puigserver).
 • 11.45 h. Pausa.
 • 12.15 h. Comunicadors virtuals i criteris de selecció per a la recerca a les pàgines web (Francesc M. Rotger).

Dimecres 23

 • 10 h. Els nous suports per a la creació: s’ha acabat el paper? (Xavier Barceló)
 • 11.45 h. Pausa.
 • 12.15 h. La trobada virtual entre autor i lector (Llucia Ramis).

Dijous 24

 • 10 h. Les edicions digitals (Miquel Pastor) (Universitat de les Illes Balears).
 • 11.45 h. Pausa.
 • 12.15 h. Redes, periodismo y participación ciudadana en la política (Julio César Herrero)

Divendres 25

 • 10 h. Creació, difusió i xarxes (Laura Borràs)
 • 11.45 h. Pausa.
 • 12.15 h. Redes sociales y comunicación: ahora todos somos periodistas (Matías Vallés) (periodista)

Preu

 • UIB: 45 euros
  • PDI i PAS
  • Personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat
  • Amics i Amigues de la UIB
 • Estudiants: 45 euros
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari
 • Desocupats: 45 euros
  • Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de començar el curs
 • Altres: 65 euros

Per a l'obtenció del certificat és imprescindible:

 • L'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores del curs
 • Estar al corrent en el pagament del curs

En cas de certificat d'aprofitament, l'assistència mínima al 80 per cent del total d'hores i superar la prova d'avaluació proposada pel professor.

Termini d'inscripció

Del 12 de maig al 14 de juliol de 2014

Matrícula

Formalitza la inscripció.