Seminari: La formació interdisciplinària en Ciències Humanes i Socials

Contenido en el idioma por defecto

logo grup esturi irieOBJECTIUS 

1. Renovar i/o iniciar el debat sobre la necessària interdisciplinarietat a l’hora de programar l’ensenyament de la Història, la Història de l’Art, la Geografia i el Patrimoni Cultural i Natural. 
2. Analitzar les experiències tant en l’àmbit de l’educació universitària com en l’ensenyament secundari. 
3. Oferir en el món de l’educació uns plantejaments i iniciatives per a l’ensenyament interdisciplinari en l’àmbit universitari i de l’educació secundària, concretament d’Història contemporània, art contemporani, patrimoni natural i cultural, geografia i música.
 

Coordinació: Sebastià Serra Busquets i Elisabeth Ripoll Gil

Horari. Divendres a les 16:30 hores a l'aula de graus de l'edifici Ramon Llull


PROGRAMA

Divendres 6 de març: 

· El món de la comunicació: premsa, microperiodisme i còmics.

Ponents: Antoni Marimon, Gabriel Mayol,  Rafel Puigserver i Arnau Company.

· La música dins l'aula.

Ponents: Bartomeu Canyelles, Albert Díaz i Miquel Duran. 
 

Divendres 13 de març: 

· Des de la Història de l'art. L’estudi de la imatge fotogràfica i del cinema en Humanitats i Ciències Socials. La interdisciplinarietat dels artistes.

Ponents: Maria Josep Mulet, Maria Magdalena Brotons, Jaume Gual i Francisca Lladó.
 

Divendres 20 de març: 

· La interdisciplinarietat des del patrimoni cultural i natural. 

Ponents: Catalina Cantarellas i Miquel Grimalt.

· Perspectives des de la geografia.
Ponents: Antoni Ordinas, Gabriel Alomar i Maria Consolació Genovart. 


Divendres 27 de març: 

· Des de la Història: experiències i perspectives.

Ponents: Catalina Moner, Maria Jesús Castro, Ana Laura Garcia, Jordi Pons, Elisabeth Ripoll i Sebastià Serra.