Articles en revistes especialitzades

Contenido en el idioma por defecto

SEBASTIÀ SERRA BUSQUETS

Fonts per a l'estudi de la Segona República a les Illes Balears.
Mayurqa 1979-80, Vol. 19, pp. 245-249

La veu de Mallorca: una publicació nacionalista entre el 1900 i 1931
Mayurqa 1980-84, Vol. 20, pp. 293-318

L'emigració de les Illes Balears a l'Argentina 
Mayurqa 1990-96, Vol. 23, pp. 153-174

Notes per a la història del socialisme a Mallorca. L'associacionisme a començament de segle
Mayurqa 1977-78 , Vol. 17, pp. 073-075

Pensament i actuació de Llorenç Bisbal i Barceló , dirigent socialista mallorquí (1876-1935)
Mayurqa 1989, Vol. 22, pp. 937-946 | 345 KB

Evolució i perspectives dels estudis d'historia de la premsa a les illes Balears
Arnau Company Matas, Sebastià Serra Busquets
Anàlisi: Quaderns de comunicació i cultura, ISSN 0211-2175, Nº 16, 1994, pags. 165-184

La institucionalización y articulación de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares
Anales de Historia Contemporánea, 20 (2004). ISSN: 0212-65-59. Pàg. 395-406.

Turismo e instituciones políticas a partir de los años sesenta. El caso de Baleares
 

MIQUEL DURAN PASTOR

Algunas precisiones en torno al Mil novecientos treinta y seis en Mallorca
Mayurqa 1989, Vol. 22, pp. 757-776

ANTONI MARIMON RIUTORT

La destitució de Weyler i el seu retorn a Espanya (octubre de 1897-agost de 1898)
Mayurqa 1999, Vol. 25, pp. 217-235

Les eleccions municipals a Menorca sota la Restauració (1901-1922): el pes del republicanisme
Mayurqa 2002, Vol. 28, pp. 075-091

Anàlisi dels resultats electorals a Sóller durant la segona etapa de la Restauració (1901-1923)
Conjuntament amb Antoni Quetglas Cifre. Jornades d'Estudis Locals de Sóller (2009)

ANTONI QUETGLAS CIFRE

Aproximació a l’estudi de l’emigració en el municipi d’Artà: de l'inici del segle XIX a mitjans del segle XX
Mayurqa 2006, Vol. 31, pp. 325-339

PERE FULLANA PUIGSERVER

El catolicisme polític a Mallorca, 1903-1912
Mayurqa 1990-96, Vol. 23, pp. 105-127

El catolicisme social a Mallorca (1875-1900)
Mayurqa 1985-87, Vol. 21, pp. 259-278

JOSEP MARIA BUADES I JUAN

Les fonts britàniques per a l'estudi dels anys de la Segona Guerra Mundial a les Illes Balears. La vida quotidiana
Mayurqa 1997-98, Vol.24, pp. 101-116