Col·lecció Els camins de la Quimera. Càtedra Iberoamericana

Contenido en el idioma por defecto

logo_coleccioLa Col·lecció Els Camins de la Quimera, es una iniciativa de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears i de la Caixa de Balears, "Sa Nostra". El director de la Col·lecció és el Dr Joan Buades Crespí, i compta amb un consell assessor format entre d'altres per Carles Manera i Erbina, Mariantònia Manresa Monserrat, Antoni Marimon Riutort, Margalida A. Mas Barceló, Sebastià Serra Busquets i Jaume Verdera Verdera

 

moviment associatiu

1. El moviment associatiu balear a l’exterior
Joan Buades Crespí, Mariantònia Manresa Monserrat, Antoni Marimon Riutort i Margalida A. Mas Barceló
ISBN: 84-89754-75-6
Dipòsit legal: PM-1472-2001

 

 

 

argentina_xile

 

3. 1889: L’allau emigratòria de mallorquins a l’Argentina i Xile
Joan Buades Crespí
ISBN: 84-932471-1-1
Dipòsit Legal: PM 314-2002


 

 

orenetes_platges

4. De les orenetes a les platges de cereal: l’emigració mallorquina a Goyena
Maria del Mar Caro Mesquida i Jordi Pons Bosch
ISBN: 84-932471-2-x
Dipòsit legal: PM-584-2002

 

 

 

 

emigracio_franquisme

 

 

7. La Menorquina: cien años de vida asociativa en Córdoba (1908-2008)
Fernando Bosch Alles, Joan Buades Crespí, Hugo O. Florit Deltell, Miguel Ángel Limón Pons
Dipòsit legal: PM-0722-2008