Col·lecció Els Ullals d'Edicions Cort

Contenido en el idioma por defecto


joan_march palcantara elements_canvi intelectuals_franquisme oci forjament solidaritat joan 
march 2 

 • Joan March. Inicis d’un imperi financer
  Pere Ferrer Guasp
 • Pere d’Alcàntara Penya. Guia de Baleares
  S. Serra i Busquets – M. Pujals Mas
 • Els elements de canvi a la Mallorca del segle XX
  S. Serra i Busquets
 • Intel·lectuals i producció cultural a Mallorca durant el franquisme
  Joan M. Buades i Juan
 • Oci als anys seixanta
  Margalida Pujals Mas
 • El forjament de la solidaritat
  Manel Santana i Morro
 • Joan March, la cara oculta del poder
  Pere Ferrer Guasp