Tesis y trabajos de investigación

  • Matas Pastor, Joan Josep, "L'Acció Catòlica a Mallorca durant el fraquisme (1936-1975)". Universitat de les Illes Balears, España, 2003. Tesis doctoral.
  • Joan Josep Matas Pastor, "L'Acció Catòlica a Mallorca entre la Segona República i el Primer Franquisme(1931-1959)". Universitat de les Illezs Balears, España, 2003. Tesis doctoral.