Tesis y trabajos de investigación

  • Marimon Riutort, Antoni, "Les repercussions de les Guerres de Cuba i Filipines a les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears, España, 1993. Tesis doctoral.
  • Antoni Marimon, "Les repercussions de les guerres colonials de Cuba, Puerto Rico i les Filipines a les Illes Balears". Universitat de les Illes Balears, España, 1993. Tesis doctoral.