Tesis y trabajos de investigación

  • Ferrer Guasp, Pere, "Verguisme i antiverguisme a Mallorca (1914-1923)". Universitat de les Illes Balears, España, 1998. Tesis doctoral.