Proyectos y contratos

  • AAEE 4/2014 - "Controvèrsia de la presència de la L1 en l'aprenentatge de llengües: Nou mètode per aprendre la llengua llatina (Maó 1762) del Dr. Antoni Portella. Edició digital i estudi crític.", 2014-2015. Investigador principal: Rosa Calafat Vila. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Direcció General d'Universitats de la CAIB. Proyecto.
  • AAEE 32/2014 - "Turisme i mitjans de comunicació a les Illes Balears", 2014-2015. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Accions Especials de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació del Govern de les Illes Balears. Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. Proyecto.