Proyectos y contratos

  • Acción Especial I+D+I - "XIV Reunió de la Xarxa Mediterrània d'Història Cultural: les investigacions recents del món contemporani a la Mediterrània", 2011. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Ajuts a la Recerca. Direcció General d'Universitats del Govern de les Illes Balears. Proyecto.