Proyectos y contratos

  • ECD-3316MNM/26966 - "Minority News Papers to New Media", 2001. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. Information Society Technologies. Unió Europea. Proyecto.
  • Acción Especial I+D+I - "Dinamització de la Xarxa Mediterrànea de la Història Cultural: Anàlisis comparatiu del desnvolupament autonòmic i cultural en el Mediterrani nordoccidental", 2001-2004. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. I Pla d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Pla d'Innovació 2001-2004. Direcció General d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Govern de les Illes Balears UNIÓ EUROPEA. Proyecto.
  • I+D+I Acción Especial - "La immigració. Països emissors i les Illes Balears", 2001-2004. Investigador principal: Sebastià Serra Busquets. I Pla d'Investigació i Desenvolupament Tecnològic de les Illes Balears. Pla d'Innovació 2001-2004. Direcció General d'Investigació, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Govern de les Illes Balears UNIÓ EUROPEA. Proyecto.