Participación en congresos

  • Serra Busquets, S.; Puigserver Pou, R.; Ripoll Gil, E.; Vives Reus, A.. , "XIV Reunió de la Xarxa Mediterrània d'Història Cultural". "Les investigacions recents del món contemporani a la Mediterrània.", Palma, España, 2011. Datos de publicación: El proceso revolucionario cubano a través de los medios de comunicación de las Islas Baleares (1956-1959).. Presentación de comunicación.
  • SERRA BUSQUETS, Sebastià. , "La producció cultural i la difusió de les idees, de la dictadura a la democràcia a les Illes Balears". "VIII Congrés de la CCEP '1960-1980 Transicions i canvis a les terres de parla catalana'", Barcelona, España, 2011. Ponencia.
  • PUIGSERVER POU, Rafel. , "Les accions conjuntes de la Premsa Forana de Mallorca en defensa de la llengua, la cultura i el territori". "VIII Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana. 1960 - 1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana 10, 11 i 12 de novembre de 2011", Barcelona, España, 2011. Datos de publicación: Pendent de publicació. Presentación de comunicación.
  • PUIGSERVER POU, Rafel. , "La premsa forana de Mallorca: motor de normalització lingüística i cultural.". "IV Jornades d'Història de la premsa. Premsa Cultura: capçaleres, continguts, autors, editors...", Barcelona, España, 2011. Datos de publicación: DDAA (2012): Premsa i Cultura. Actes de les IV Jornades d'Història de la Premsa. Pàg. 288 - 298. Presentación de comunicación.