Participación en congresos

  • Serra Busquets, S.. , "Insularitat i dependència econòmica al Mediterrani Occidental. Internacional". "Centre Universitarie de la Romanie. Université d'Aix en Provence", Córcega, Francia, 1978. Presentación de comunicación.
  • Serra Busquets, S.. , "Els expedients de la Comisión Depuradora de Magisterio. Nacional". "Segones Jornades d'Història de l'Educació en els Països Catalans", Palma, España, 1978. Presentación de comunicación.