Otras publicaciones

 • González, S.; Moragues, N.. , "Sur, Norte y Vendaval. Tibicenas, el augurio de los Perros Malditos", Sur, Norte y Vendaval. Tibicenas, el augurio de los Perros Malditos. España, 2016. Libro.
 • Nicolás Moragues González. , "Los viajes de Verne" [Jules Verne. El futuro sobrepasado], Jules Verne. El futuro sobrepasado (Tomo I). España, 2016. Capítulo de libro.
 • Serra Busquets, Sebastià. , "El sistema autonómico en el Estado epsañol y las elecciones en los Parlamentos", Culture parlamentari a confronto. Modelli della rappresentanza politica e identità nazionale. Italia, 2016. Capítulo de libro.
 • David Ginard Féron. , "Aurora Picornell (1912-1937). De la història al símbol". España, 2016. Libro.
 • Maria Àngels Recio García. , "George Sand, Chopin i Valldemossa: la imatge romàntica de Mallorca". España, 2016. Informes de investigación.
 • Brígida Gomila Juaneda. , "El patrimoni natural i cultural de les Illes Balears als social media. Difusió i projecció turística" [Publicació online], Turisme i Recepció del Patrimoni Cultura i Natural de les Illes Balears en els mitjans de comunicació. España, 2016. Artículo.
 • Garí Salleras, Bartomeu i Suárez Salvà, Manel. , "Les Cases del poble de mallorca: la repressió després del cop d'estat", La Casa del poble i el moviment obrer a mallorca (1900-1936). España, 2016. Capítulo de libro.
 • David Ginard Féron (coordinador). , "La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936)". España, 2016. Libro.
 • David Ginard Féron. , ""Ni primavera tràgica ni pau patriarcal. L'atemptat contra la Casa del Poble, el moviment obrer i l'ambient polític de preguerra a Mallorca"", a David Ginard (coord.), La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936). España, 2016. Capítulo de libro.
 • David Ginard Féron. , "Pròleg a: Miquel Llull, 'La idea és infinita'. El socialisme a Capdepera (1900-1936). Una crònica". España, 2016. Capítulo de libro.
 • Tomeu Canyelles Canyelles. , "Grano a grano. Historia de Salinera Española S.A. (1871-2015)". España, 2016. Libro.
 • Canyelles Canyelles, Tomeu; Mulet Riutort, Tomeu; Climent Belart, Aina. , "L'Objecte Sonor: 60 anys de grafisme musical.". España, 2016. Libro.
 • Canyelles Canyelles, Tomeu; Serra Busquets, Sebastià. , "El impacto en la prensa del ocio del turismo de masas. El caso de Magaluf", Sensacionalismo y amarillismo en la historia de la comunicación. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Fullana Puigserver, Pere i Gambús Saiz, Mercè. , "Ramon Llull i la Seu de Mallorca", Ramon Llull i la Seu de Mallorca. España, 2016. Editor.
 • Fullana Puigserver, Pere; Escalas Martín, Maria del Mar; Escalas Sucari, Sebastián. , "El Capítol de la Catedral i els monuments urbans dedicats a Ramon Llull" [PDF], Ramon Llull i la Seu de Mallorca. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Antoni Marimon Riutort. , "De la Almudaina a la Vanguardia y del regionalismo al maurismo. La trayectoria periodística e ideológica de Miquel dels Sants Oliver (1864-1920)", Perfiles de periodistas contemporáneos. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Serra Busquets, Sebastià; Canyelles Canyelles, Tomeu. , "Turismo y medios de comunicación de las Islas Baleares", Sensacionalismo y amarillismo en la Historia de la Comunicación. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Canyelles Canyelles, Tomeu; Serra Busquets, Sebastià. , "'El impacto de la prensa del ocio del turismo de masas. El caso de Magaluf'", Almunia Fernández, C., Martín de la Guardia, R., Pelaz López, J. (dir.): Sensacionalismo y amarillismo en la Historia de la Comunicación, Madrid, Editorial Fragua, 2016.. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Antoni Marimon Riutort. , "'Lucharemos con nuestras propias fuerzas'. La participació dels socialistes en els comicis municipals de febrer de 1922 a Palma", La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936). España, 2016. Capítulo de libro.
 • Francesc Sastre. , "La Actividad turística española 2014". España, 2016. Libro.
 • Amadeu Corbera Jaume; Eulàlia Febrer Coll. , "MÚSICA I INDUSTRIALITZACIÓ A MENORCA". España, 2016. Informes de investigación.
 • David Ginard Féron. , "'Heriberto Quiñones y la resistencia clandestina en España 1939-1942', a Luchas y resistencias de los republicanos españoles después de 1939 en Francia y en España, Associació Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat, Cornellà 2015, pág.18-23.". España, 2016. Capítulo de libro.
 • Carles Amengual; Maria del Mar Bonet; Benet Bohigas; Empar Isabel Bosch Sans; Esperança Camps; Lourdes Durán; Àngels Fermoselle; Adela Ferrer; Ana Ferrero; María Magdalena Gelabert; Miquel Àngel Lladó Ribas; Francisca Mas; Eusèbia Rayó Ferrer; Jaume Reynés; Sara Rivera i Jaime Roig De Diego.. , "El cançoner.", El salt de la Bella Dona. Una llegenda ben actual.. España, 2016. Otros.
 • CALAFAT, Rosa. , "El Servei Lingüístic de la UIB: funció cultural i planificació lingüística; competència comunicativa i ensenyament del català", L'ensenyament del català als territoris de parla catalana. Estat de la qüestió i perspectives de futur. España, 2016. Acta de congreso.
 • Antoni Marimon; Bartomeu Salvà. , "Una visió històrica", Balears abans i ara. Dels primers pobladors a la conquesta romana. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Juan Pedro Bover Sánchez. , "Las Asambleas parlamentarias europeas ante las transiciones ibéricas (1974-1977)" [Publicació online], La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea. España, 2016. Acta de congreso.
 • Cuesta Labernia, Maurici. , "La ingent reforma de l'ensenyament a Eivissa i Formentera durant la Segona República espanyola: obres i persones.", Eivissa i Formentera republicanes. España, 2016. Capítulo de libro.
 • Pilar Arnau Segarra. , "The Allographic Prologuesof Josep Maria Llompart as Mechanismus for the Dissemination of Poetry", Incidències. Poesia catalana i esfera pública.. Italia, 2016. Artículo.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Narrar el fracaso y la barbarie: la representación literaria del desembarco del capitán Bayo en Mallorca.", Novela histórica e historia militar. Actas del Congreso Internacional de Historia Militar. Universidad de la Rioja, 27-29 de mayo de 2015.. España, 2016. Artículo.
 • Pilar Arnau Segarra. , "Imatges de la violència franquista a la literatura insular: el recurs a l'autenticitat", Història i Poètiques de la Memòria: La violència política en la representació del franquisme. V Trobada de la Comissió de la Veritat. España, 2016. Artículo.
 • Sebastià Serra Busquets. , "Llorenç Bisbal i Barceló, activista i pensador", La Casa del Poble i el moviment obrer a Mallorca (1900-1936). España, 2016. Capítulo de libro.