Otras publicaciones

 • Vives Reus, A.; Fullana Puigserver, P.; Puigserver Pou, R.; Miró Crespí, A.M.. , "El Ferrocarril de Sóller (1912-2012)", El Ferrocarril de Sóller (1912-2012). España, 2012. Libro.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Pròleg", Sóller. La desfeta de la burgesia progressista. España, 2012. Otros.
 • Catalina Moner Mora. , "Emili Darder i Cànaves ( 1895-1937) Metge i polític , víctima de la repressió franquista", Emili Darder i cànaves (1895-1937). España, 2012. Libro.
 • María Ángeles Recio García. , "Bloc Obrer i Camperol -BOC-", Diccionari de partits polítits de les Illes Balears (1900-2008). España, 2012. Artículo.
 • Maria Àngels Recio García. , "El trauma mallorquí de la guerra i el franquisme. Una anàlisi històrica i psicològica (1936-1975). 1a. Part", Temps de la Memòria (Butllletí de l'Associació Memòria de Mallorca). España, 2012. Libro en prensa.
 • Maria Àngels Recio García. , "El trauma mallorquí de la guerra i el franquisme. Una anàlisi històrica i psicològica (1936-1975). 2a. Part", Temps de la Memòria (Butllletí de l'Associació Memòria de Mallorca). España, 2012. Libro en prensa.
 • Maria Àngels Recio García. , "El trauma mallorquí de la guerra i el franquisme. Una anàlisi històrica i psicològica (1936-1975). 3a. Part", Temps de la Memòria (Butllletí de l'Associació Memòria de Mallorca). España, 2012. Libro en prensa.
 • Fullana Puigserver, Pere. , "Alberta Giménez, vista por sus biógrafos", Alberta Giménez: Herencia de pedagogía innovadora / VVAA. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Bartomeu Garí Salleras. , "Climent Garau Juan (1897-1936): Entre el pinzell i la vara", Col·lecció Menjavents. España, 2012. Libro.
 • Diversos Autors. , "Unitats 26, 42, 62, 110, 135", Atles del Catalanisme. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Maria Àngels Recio García. , "El trauma mallorquí de la guerra i el franquisme. Una anàlisi històrica i psicològica (1936-1975). 4a. Part", Temps de la Memòria (Butllletí de l'Associació Memòria de Mallorca). España, 2012. Libro en prensa.
 • Elisabeth Ripoll Gil. , "Els plantejaments sociopolítics vers la inmigració a Mallorca als anys seixanta i setanta", 1960-1980. Transicions i canvis a les terres de parla catalana. Actes del VIII Congrés de la CCEPC. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Joan Josep Matas Pastor. , "Una mirada a Madre Alberta a través de la revista Mater Purissima (1923-1966)", Alberta Giménez: herencia de pedagogía innovadora. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Marimon Riutort, A.; Serra Busquets, S.; Matas Pastor, J.J.. , "Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008)", Diccionari de partis polítics de les Illes Balears. España, 2012. Libro.
 • Vives Reus, A.; Serra Busquets, S.. , "La formulació de la política turística: les assemblees turístiques de Mallorca de 1951 i 1953", La dictadura franquista. La institucionalització d'un règim. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Antoni Marimon Riutort:Bartomeu Salvà Simonet. , "Els púnics", Balears abans i ara. Els púnics. España, 2012. Capítulo de libro.
 • Antoni Marimon Riutort. , "Nota prèvia", Emili darder i Cànaves. España, 2012. Otros.
 • Puigserver Pou, Rafel; Serra Busquets, Sebastià. , "Una visió des de la perifèria. Els projectes d'autogovern i de normalització lingüística i cultural a les Illes Balears", Entre la construcció nacional i la repressió identitària. Actes de la I Trobada GALEUSCA d'Històriadores i Historiadors. España, 2012. Capítulo de libro.